کلیدواژه‌ها = توصیفات منظوم
تعداد مقالات: 1
1. عرفان‌گرایی در برخی از توصیفات منظوم گرمابه‌ها

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 143-169

پروانه سید الماسی