کلیدواژه‌ها = کهن‌الگو
تعداد مقالات: 20
1. بررسی سمبول‌های حیوان‌گونگی روح در حکایت‌های تذکره الاولیاء عطار

دوره 16، شماره 58، بهار 1399، صفحه 13-40

علیرضا اسدی؛ فاطمه چراغی زادگان


2. تحلیل کهن‌الگویی هفت‌خوان رستم با تکیه برنظریه روان‌شناسی یونگ

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 167-193

اکبر شاملو؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ رامین خداکرمی


5. کهن‌الگوی مادر مثالی در قصه‌های مشدی‌گلین‌خانم با تکیه بر نظریات یونگ

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 211-247

سیدحسن روحانی سراجی؛ حسین خسروی؛ امیرحسین همتی


6. مطالعه و تحلیل کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اسطوره ماه نزد ملل مختلف

دوره 14، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 241-278

عاطفه فندرسکی؛ فاطمه اکبری


9. بازیابی تکه‌های کهن‌الگوی مام مِهین در شعر حافظ

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 105-140

پریسا حبیبی‏


10. کهن‌الگوی قهرمان در منظومۀآرش کمانگیرسیاوش کسرایی

دوره 11، شماره 38، بهار 1394، صفحه 165-198

دکتر فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ مصطفی گرجی؛ خیرالنساء محمدپور


11. رویکردی انتقادی به انگاره‌های کهن‌الگویی زنان در آثار غزاله علیزاده

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 67-92

نرگس باقری؛ مصطفی موسوی راد


13. نمودهای سودمند کهن‌الگوی آنیموس در ادب پارسی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 63-89

شکراله پورالخاص؛ جعفر عشقی


15. تأثیر آنیما و تجلّی آن در هفت‌پیکر نظامی

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 119-133

علی فلاح؛ مرضیه یوسفی


16. تطبیق پیر مغان دیوان حافظ با کهن‌الگوی پیر خردمند یونگ

دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 151-178

مصطفی گرجی؛ زهره تمیمداری


18. نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان براساس نظریه «فرآیند فردیت» یونگ

دوره 7، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-29

سعید بزرگ بیگدلی؛ احسان پورابریشم


19. تصویر استعاری کهن‌الگوی خورشید در ناخودآگاه قومی خاقانی و نظامی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 54-72

محسن ذوالفقاری؛ الهام حدادی