کلیدواژه‌ها = رویا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روان‌شناسانة رویاهای شاهنامه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 152-182

خیرا... محمودی؛ مهرنوش دژم


2. با‌زتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 1-23

محمدرضا اسعد