کلیدواژه‌ها = سهراب سپهری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی عارفانه‌های عاشقانه عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 49-80

حسین اعتمادی؛ ناهده فوزی؛ مهرداد آقائی


2. کارکرد اسطوره‌ها در اشعار سهراب سپهری

دوره 12، شماره 42، بهار 1395، صفحه 11-42

شمس‌الحاجیه اردلانی


3. آزاد اندیشی در ابوسعید و سهراب سپهری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 11-31

عبدالعلی اویسی کهخا