کلیدواژه‌ها = غزالی
تعداد مقالات: 2
1. تعامل زبان و معنا در سوانح احمد غزالی بر پایه نظریه ارتباطی یاکوبسن

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 199-232

تورج عقدایی؛ فاطمه بیدا خویدی


2. تأثیر اندیشه‌های کلامی غزالی بر آراء سنایی

دوره 5، شماره 14، بهار 1388، صفحه 80-96

فرهاد کاکرش