کلیدواژه‌ها = ساختار
تعداد مقالات: 5
1. شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطوره آفرینش در بندهش

دوره 14، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 279-300

جبار نصیری؛ اسحاق طغیانی


2. ساختار داستان‌های شیخ اشراق براساس الگوی ویلادیمیر پراپ

دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-21

محمدعلی آتش سودا؛ سمیرا صادقی


3. شکل‌شناسی سه داستان از گرشاسب‌نامه بر بنیاد نظریه پراپ

دوره 6، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 86-104

فاطمه کوپا؛ نوشین رفیعی سخایی


4. ویژگی‌های حکایات موسیقایی در آثار عطار نیشابوری

دوره 5، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 51-68

منصوره ثابت زاده


5. نگاهی به نمادپردازی عطار در منطق‌الطیر

دوره 4، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 40-51

حسین خسروی