کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل اسطوره شناختی آیین بلاگردانی در حدیقه سنایی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 71-93

زهرا براتیه؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مهرداد چترایی


2. تطبیق غزلی از مولانا با غزلی از سنایی براساس مؤلفه‌های مکتب سوررئالیسم

دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 139-164

محمد بهنام فر؛ مصطفی غریب


3. سنایی و اخلاق حرفه‌ای

دوره 12، شماره 42، بهار 1395، صفحه 257-300

سهیلا موسوی سیرجانی؛ مهدیه منصوری


4. حافظه مولانا

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 237-268

مجید منصوری


5. کارکردهای عناصر حماسی و اساطیری شاهنامه در دیوان و حدیقه‌الحقیقه سنایی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1392، صفحه 132-163

ابوالقاسم قوام؛ زهره هاشمی


6. اندیشة توحیدی سنایی در مقایسه با ابن‌عربی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 1-27

خدابخش اسداللهی؛ بهنام فتحی


7. کاربردهای پرسش در حدیقة سنایی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 37-55

محمود براتی؛ محبوبه همتیان


8. شهرْخدای سنایی در حدیقةالحقیقة

دوره 6، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 33-53

مریم حسینی


9. تأثیر اندیشه‌های کلامی غزالی بر آراء سنایی

دوره 5، شماره 14، بهار 1388، صفحه 80-96

فرهاد کاکرش