کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 6
1. بررسی سمبولیسم عرفانی و اجتماعی در اشعار تقی پورنامداریان

دوره 14، شماره 50، بهار 1397، صفحه 49-73

محمد بهنام فر؛ اردشیر سنچولی جدید


2. جاودانگی و نامیرایی در اسطوره‌های شاملو

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 265-298

ناصر ناصری تازه شهری؛ لعیا یوسفی


3. کارکرد اسطوره‌ها در اشعار سهراب سپهری

دوره 12، شماره 42، بهار 1395، صفحه 11-42

شمس‌الحاجیه اردلانی


4. گونه‌ای از نوستالژی عارفانه در مثنوی «مرداب‌ها و آب‌ها»

دوره 7، شماره 22، بهار 1390، صفحه 74-90

بهجت السادات حجازی؛ اکبر کریمی


5. عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر فارسی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1387، صفحه 49-65

بهزاد خواجات


6. نگاهی نو به پدیده ای کهن(تخلص و بهره وری از آن)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1384، صفحه 102-113

احمد محسنی