کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 36
26. جلوه‌های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 179-212

حسنعلی عباسپور اسفندن؛ احمد رنجبر


27. تحلیلی روانشناسانه از داستان سیاوش بر مبنای الگوی ساختار ذهن فروید

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 107-129

محمدرضا روزبه؛ کیانوش دانیاری


30. بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در شاهنامه (ایران باستان) و آثار افلاطون

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 23-45

عیسی امن خانی؛ زهرا نظام اسلامی


31. دگردیسی ایندرا به رستم

دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 248-268

محمدرضا نصراصفهانی؛ علی صادقی


33. بررسی روان‌شناسانة رویاهای شاهنامه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 152-182

خیرا... محمودی؛ مهرنوش دژم


34. بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 123-151

رحیم کوشش؛ امیررضا کفاشی