کلیدواژه‌ها = شخصیت
تعداد مقالات: 5
1. بازنمایی یا بازساخت تطوّر ساختاری شخصیت جنید بغدادی در برخی آثار عرفانی

دوره 17، شماره 63، تابستان 1400، صفحه 43-65

10.30495/mmlq.2021.680942

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی


2. گونه‌شناسی شخصیت پرندگان در منطق‌الطیر عطّار نیشابوری

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 11-44

مجید بهره‌ور؛ محمدحسین نیکدار اصل؛ فرزانه محمدی


3. تبلورشیطان اسطوره‌ای در ملکوت بهرام صادقی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 223-256

اسحاق طغیانی؛ محمد چهارمحالی


5. تحلیل روان‌کاوانة شخصیت گردآفرید

دوره 5، شماره 14، بهار 1388، صفحه 59-79

سعید قشقایی؛ محمدهادی رضایی