کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 77
51. تبلورشیطان اسطوره‌ای در ملکوت بهرام صادقی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 223-256

اسحاق طغیانی؛ محمد چهارمحالی


52. نقد اسطوره‌شناختی نمایشنامه «دلی بای و آهو» اثر عباس معروفی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 279-302

محمد علی محمودی؛ کمال الدین ارخی


53. تحلیل اسطوره دوشیزه- مادر

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 107-136

محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ بهجت بیرانوند


54. تحلیل اسطوره‌ای رمان سووشون با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره‌ها

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 193-218

محمد علیجانی؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی


55. تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 63-85

حمیدرضا خوارزمی؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ عنایت الله شریف پور


56. ضحاک و بین‌النهرین

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 87-115

علیرضا مظفری؛ علی اصغر زارعی


57. تحلیل ساختاری – اسطوره‌ای حکایت غلام و بازرگان در مرزبان‌نامه

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 177-206

نسرین علی اکبری؛ میثم روستایی


61. مقایسه‌ ایزدان آب در اسطوره‌های ایران و ویتنام

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 90-110

ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ فونگ ووتیتامه


62. اسطوره در شعر أدونیس و شاملو

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 19-40

سیدبابک فرزانه؛ علی علیمحمدی


63. دگردیسی ایندرا به رستم

دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 248-268

محمدرضا نصراصفهانی؛ علی صادقی


64. اسطوره و قصه‌های عامیانه

دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 209-248

فرزانه مظفریان


66. از سمبلیسم تا اسطوره در اشعار فروغ فرخ‌زاد

دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 140-163

مهدی ممتحن؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


67. اسطوره‌های ترکیبی پیکرگردانی در هزار و یک شب

دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 59-86

مریم حسینی؛ سارا پورشعبان


68. اسطوره سیمرغ عطار در آینة مرغ بزرگ باخ

دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 119-139

نرگس محمدی بدر؛ صالحه غضنفری مقدم


71. مقایسة جاودانگی در اساطیر زرتّشتی و سامی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1390، صفحه 50-65

مهدی رضایی؛ حشمت ا... آذرمکان


72. بن‌مایه‌های توتمیسم در قصه‌های عامیانة ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 112-137

مرتضی محسنی؛ مریم ولی زاده


73. بازتاب اسطورة هابیل و قابیل در برخی از رمان‌های ادبیات ایران و جهان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 118-134

لیلا هاشمیان؛ پیمان دهقانپور