نویسنده = حکیمه مجاهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رمزهای قمری یک افسانه ایرانی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 219-240

حکیمه مجاهدی؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری