نویسنده = نرجس خاتون میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. تأویل آیات قرآن در تمهیدات

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 321-354

نرجس خاتون میرزایی؛ لیلا نوروزپور