نویسنده = بهروز عوض پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رنگ‌های یک مقبره‌پوش دورة صفوی با تکیه ‌بر آراء علاءالدوله سمنانی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 241-272

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض پور