نویسنده = جهانگیر صفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی «ورجمکرد» در مقایسه با نمونه‏‌های برجسته آن در اساطیر ‌ایران و جهان

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 123-144

آذر حمیدی؛ جهانگیر صفری؛ پرستو کریمی