نویسنده = احمد امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی-ساختاری وضعیّت آغازین عالم هستی در اسطوره‌های جهان

دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 13-65

مهدی احمدی؛ سید کاظم موسوی؛ احمد امین؛ سید جمال الدین مرتضوی