نویسنده = عبدالله واثق عباسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی قبض و بسط عرفانی در متون آموزشی صوفیه تا قرن هشتم هجری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 13-47

عبدالعلی اویسی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اسماعیل علی پور


2. دگردیسی اسطورة آفرینشِ مهری در عرفانِ ایرانی- اسلامی (با تکیه بر اشعارِ مولوی)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 343-362

عبدالله واثق عباسی؛ یعقوب فولادی