نویسنده = امیرحسین همتی
تعداد مقالات: 3
1. کهن‌الگوی مادر مثالی در قصه‌های مشدی‌گلین‌خانم با تکیه بر نظریات یونگ

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 211-247

سیدحسن روحانی سراجی؛ حسین خسروی؛ امیرحسین همتی


2. یک حکایت و هشت روایت از توبة ابراهیم ادهم

دوره 13، شماره 46، بهار 1396، صفحه 243-278

غلامرضا هاتفی مجومرد؛ امیرحسین همتی؛ اصغر رضاپوریان