نویسنده = علیرضا شعبانلو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر آشوب ازلی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 147-172

علیرضا شعبانلو