نویسنده = نجف جوکار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه‌های اجتماعی در آثار شیخ احمد جام

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 109-145

عاطفه سلطانی؛ نجف جوکار؛ فاطمه غلامی