نویسنده = محمدعلی گذشتی
تعداد مقالات: 3
1. دنیاهای محتمل در ساختار روایی مثنوی معنوی ( داستان دژ هوش‌ربا)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 95-122

زینب حاج ابوکهکی؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی


2. بررسی وجوه مشترک آموزه‏ های عرفانی مولوی و اوشو

دوره 12، شماره 42، بهار 1395، صفحه 237-256

فاطمه کاکاوند قلعه‏ نویی*؛ محمدعلی گذشتی


3. بررسی کهن الگو در شعر احمد شاملو با نگاه کاربردشناختی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 81-121

پروانه دلاور؛ محمدعلی گذشتی؛ علیرضا صالحی