نویسنده = محمّدرضا روزبه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه‌ی "سفر با روح" در کتاب سرخ یونگ و معارف بهاء ولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

بیتا طحان؛ محمدرضا روزبه؛ سید محسن حسینی موخر؛ علی نوری


3. تحلیلی روانشناسانه از داستان سیاوش بر مبنای الگوی ساختار ذهن فروید

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 107-129

محمدرضا روزبه؛ کیانوش دانیاری