نویسنده = اشرف شیبانی اقدم
تعداد مقالات: 2
1. دنیاهای محتمل در ساختار روایی مثنوی معنوی ( داستان دژ هوش‌ربا)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 95-122

زینب حاج ابوکهکی؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی


2. جهان‌بینی مولوی و کارکرد آیات و احادیث در دفتر اولم ثنوی با تکیه بر نظام گذرایی

دوره 13، شماره 46، بهار 1396، صفحه 123-145

اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی؛ راحله غلامی