نویسنده = اسماعیل نرماشیری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل هرمنوتیکی جنبه‌های اساطیری ساخت‌های استعاره‌ای

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 95-117

اسماعیل نرماشیری


2. زبان بلوچی، توانش، زایایی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 68-81

اسماعیل نرماشیری