نویسنده = مهرنوش دژم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روان‌شناسانة رویاهای شاهنامه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 152-182

خیرا... محمودی؛ مهرنوش دژم