نویسنده = محمدعلی آتش سودا
تعداد مقالات: 2
1. ساختار داستان‌های شیخ اشراق براساس الگوی ویلادیمیر پراپ

دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-21

محمدعلی آتش سودا؛ سمیرا صادقی


2. بررسی ساخت داستان عامیانة «حسین کرد شبستری»

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 1-27

محمدعلی آتش سودا