نویسنده = مصطفی گرجی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مقایسهای دریافت و پاسداشت لحظه در تفکر خیامی و نگره بودایی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 233-262

مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ زهره تمیم داری


2. کهن‌الگوی قهرمان در منظومۀآرش کمانگیرسیاوش کسرایی

دوره 11، شماره 38، بهار 1394، صفحه 165-198

دکتر فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ مصطفی گرجی؛ خیرالنساء محمدپور


3. تطبیق پیر مغان دیوان حافظ با کهن‌الگوی پیر خردمند یونگ

دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 151-178

مصطفی گرجی؛ زهره تمیمداری