نویسنده = فاطمه مدرسی
تعداد مقالات: 3
1. مشابهات برخی از اسطوره‌های توتمیک ایرانیان و ترکان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 56-72

فاطمه مدرسی؛ الناز عزتی


2. شطحیات عین‌القضات همدانی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1390، صفحه 106-123

فاطمه مدرسی؛ مونا همتی؛ مریم عرب


3. زن در اندیشه و زندگی مولانا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 79-94

فاطمه مدرسی؛ مهرویه رضیی