نویسنده = اکبر شامیان ساروکلایی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اسطوره و جنسیت (نقش زن) در سینمای بهرام بیضایی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 117-137

اکبر شامیان ساروکلایی؛ مریم افشار