نویسنده = فاطمه کوپا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل مقایسهای دریافت و پاسداشت لحظه در تفکر خیامی و نگره بودایی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 233-262

مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ زهره تمیم داری


4. شکل‌شناسی سه داستان از گرشاسب‌نامه بر بنیاد نظریه پراپ

دوره 6، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 86-104

فاطمه کوپا؛ نوشین رفیعی سخایی