نویسنده = سامان رحمان زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دو آیین میترایی و ایزدی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 117-142

مصطفی دماوندی؛ سامان رحمان زاده