نویسنده = رضا افهمی
تعداد مقالات: 1
1. عقل و عشق در گاهان

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 11-34

مهدی ازهری راد؛ محمود طاووسی؛ رضا افهمی