نویسنده = عبدالعلی اویسی کهخا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کار‌کرد «مفهوم انسان مذهبی» میر‌‌چا الیاده در حکایات کرامات فارسی با تکیه بر اسرارالتّوحید

دوره 14، شماره 50، بهار 1397، صفحه 237-265

صدیقه موسوی قومی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


2. بن‌مایه‌های مشترک قصّة‌ الغربة الغربیه‌ سهروردی و آیین گنوسی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 183-204

محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ کمال الدین آرخی


3. آزاد اندیشی در ابوسعید و سهراب سپهری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 11-31

عبدالعلی اویسی کهخا