تعداد مقالات ارسال شده ( از 1394 تا کنون) 1,379
تعداد مقالات پذیرفته شده 180
درصد پذیرش 15
شماره جاری: دوره 15، شماره 56، پاییز 1398 

7. گونه‌شناسی منشاء مرگ در اساطیر جهان

صفحه 183-216

سید سعید رضا منتظری؛ حسین صابری ورزنه